Introducció

Volem començar un procés de coordinació de les diverses lluites mallorquines, tant individuals com col·lectives, contra l’autoritat, la coerció i l’explotació, avui dia exercides majorment a través de l’immens aparell estatal d’adoctrinament, control i coerció així com pel seu principal aliat, el capital “públic” (de l’Estat) i privat. Entenem, per tant, que per aconseguir la llibertat cal sobrepassar o destruir l’Estat i el Capital. Aquesta línia de treball -la llibertària- fa anys que està quedant de costat, essent marginada pels mitjans de comunicació d’una banda, i essent minoritzada des del propi moviment llibertari (degut a la inactivitat) per un altra. Les persones i organitzacions de l’àmbit llibertari necessitam treballar de valent des del recolzament mutu per poder construir una alternativa social des dels nostres propis consensos.

D’altra banda, entenem que cap corrent dins del moviment llibertari ha de ser un referent per la coordinadora. Hi caben totes les opcions i vies a seguir i sempre s’ha d’evitar el dogmatisme, respectant les diferents sensibilitats i formes de lluita. No volem una coordinadora que aglutini una idea prefixada del concepte llibertari, sinó un punt de trobada de tots i totes les que ens deim o al manco ens sentim llibertaris, sense deixar a ningú de banda ni intentar tenir només una idea tancada del que és o a de ser la lluita anarquista. En aquest sentit volem partir, per tant, des d’uns mínims d’afinitat en forma d’estratègies, tàctiques i pràctiques consensuades per a la coordinació (exposades més avall), tot treballant des de l’autonomia dins el marc d’aquesta diversitat llibertaria.

Entenem per llibertàries aquelles pràctiques amb tàctiques i estratègies que es plantegin des del suport mutu, la solidaritat, l’autogestió i l’horitzontalitat, de manera antagonista enfront de l’Estat i el capitalisme, caminant cap a una ruptura revolucionària amb ells. Per això consideram important que les seves decisions es debatin en assemblea i s’aprovin mitjançant el consens, sense cap coacció sobre les minories; amb la possibilitat de donar lloc, si cap, a un federalisme no burocràtic. Cal ressaltar que no consideram llibertàries les pràctiques fundades i possibilitades per les subvencions per part de qualsevol entitat estatal o privada, ja que resulten controlades i sotmeses de manera efectiva als interessos d’aquestes entitats.

Entenem per autonomia el procés mitjançant el qual un grup o col·lectiu, una coordinadora de grups o, en definitiva, una societat, es construeix a si mateixa, sabent el que fa, no donant res per suposat. Un procés autònom és aquell en què els individus esdevenen protagonistes de totes les decisions que els concerneixen, i en el qual no s’accepta res imposat socialment des de “fora”. L’objectiu del procés d’autonomia és el de generar discursos propis i pràctiques d’autogovern col·lectiu pròpies, assegurant que existeixin els mecanismes adequats per a què aquestes pràctiques i discursos puguin ser permanentment posats en dubte i revisats. És un procés de llibertat en gerundi, contra l’heteronomia de l’Estat, la democràcia capitalista, i qualsevol altre sistema polític tancat que amenaci l’autonomia abans descrita, fomentant així la organització horitzontal entre un conjunt de semblants.

Considerem bàsic el desenvolupament d’un pensament crític i autocrític basat en la pràctica, que doni lloc a l’enfortiment d’un discurs radical, capaç de subvertir el pensament i la consciència creant alternatives d’acció directa contràries a la lògica de mobilització de l’esquerra, basada en el dirigisme i la estatolatria. Volem incloure també la molt necessària crítica a la ideologia dominant del desenvolupament i el progrés tecno-científic, implicant-nos en la defensa del territori contra l’explotació i destrucció de la naturalesa i els seus habitants. En definitiva, caminar cap a l’equitat entre les persones, l’autogestió i l’auto-organització de tots els aspectes de la vida.

La lluita per l’autonomia no ha cessat mai. Nosaltres volem esdevenir part d’aquesta lluita en els nostres dies, i consolidar espais d’autonomia creixent per al present i per a futur que ve. No ens conformem amb simplement sobreviure: volem alliberar la nostra vida quotidiana de tot autoritarisme, mercantilització i patriarcat, per aconseguir una vida digna de ser viscuda aquí i ara.

A %d bloguers els agrada això: