Principis, tàctiques i estratègies

Cal aclarir que aquí exposam uns principis, tàctiques i estratègies que consideram un punt consensuat de partida per a l’acció de la coordinadora, mai com bases tancades e inamovibles.

a) Lluitam i combatem per un ordre no imposat, contra els Estats en totes les seves formes, sense propietat privada ni estatal, és a dir sense cap mena d’autoritat.

b) Emprarem i promocionarem el funcionament assembleari horitzontal i per consens, així com el seu bon funcionament amb rotacions de càrrecs, etc. Fomentam. per tant, la lliure associació mitjançant estructures federals no burocràtiques.

c) Pretenem un equilibri amb la natura que es basi en la reciprocitat amb ella en front de la explotació, dominació i destrucció que pateix avui el planeta des de la ideologia del progrés i el desarrollisme.

d) Rebutgem el militarisme i la guerra, i caminam cap a la consolidació d’una xarxa de solidaritat, suport mutu i antirrepresiva.

e) Volem desenvolupar un discurs radical, antagonista enfront de l’estat i al capitalisme mitjançant l’ús d’un pensament crític i autocrític.

f) Caminam cap a l’utilització de l’acció directa i l’autogestió en tots els aspectes de la vida.

g) No admetem persones que al nostre interior tinguin privilegis que els permetin acumular poder en respecte a la resta dels membres del grup (seria el cas d’alliberats sindicals). Tampoc admetem aquells que participen de les institucions de l’Estat i es presenten a eleccions ja siguin polítiques o sindicals ni als col·lectius que rebran subvencions d’institucions estatals o privades.

i) La nostra finalitat és aconseguir una societat basada en la llibertat, la igualtat i la solidaritat entre les persones, començant nosaltres mateixes a posar-les en pràctica aquí i ara.

Cal destacar que no és necessari definir-se com a llibertària o anarquista per formar part d’aquesta coordinadora, simplement consideram que els col·lectius i individualitats que hi participin han d’estar d’acord en què una societat lliure només pot esdevenir amb la desaparició de l’Estat i del Capital, i que cal treballar activament per la destrucció de tots dos . Per tant, la nostra intenció es coordinar-nos amb tots els col·lectius i individualitats que les seves pràctiques es basin en els principis, tàctiques i estratègies abans esmentades.

Qui queda fora d’aquesta coordinadora?

Quedaran fora d’aquesta coordinadora els grups i organitzacions que participen de les institucions de l’Estat: les que es presenten a les eleccions polítiques o sindicals o aquelles que són sufragades per l’Estat a través de subvencions. Així mateix, no podran participar de la coordinadora els grups i organitzacions que rebin finançament d’entitats privades

A %d bloguers els agrada això: